fredag 22. januar 2010

tegnsetting? LOL! @#%!!!

♥ !
♥ []
♥ ?
♥ .
♥ ...
♥ }
♥ :-)
♥ + > -
♥ <
♥ 3
♥ %
♥ "
♥ ;
♥ (; <3)
♥ K# maj Ab
♥ ¡
♥ "
♥ '
(Dette er hvor random jeg kan bli)
o___O

1 kommentar: