onsdag 17. august 2011

Mine tendenser til dramaelev-oppførsel

♥ forkjærlighet for miming
♥ trang til å lære (sang-)tekster utenatt
♥ snakking av typen fort
♥ behov for å se de samme filmene om og om igjen
♥ vilje til å improvisere (men kun musikalsk!)
♥ forkjærlighet for performance-art
♥ jeg er jo faktisk venner med dramaelever da, hallo. det sier sitt.